skip to Main Content

Jako sesterská společnost Green Finance Capital AG poskytuje Green Finance Broker AG manažerské, administrativní a poradenské služby. Jedná se především o obchodování se zbožím všeho druhu, včetně většiny komponentů souvisejících s výrobou obnovitelné energie využívající sluneční energii.

Kompaktní fotovoltaický slovník

SLUNCE JAKO ZDROJ ENERGIE VÍCE INFORMACÍ SLUNCE JAKO ZDROJ ENERGIE

VÍCE INFORMACÍ

SLUNCE JAKO ZDROJ ENERGIE VÍCE INFORMACÍ SLUNCE JAKO ZDROJ ENERGIE

Slunce se vyskytuje na Zemi ve formě záření, proniká atmosférou a dopadá na zemský povrch s neuvěřitelnou hustotou energetického toku 1000 – 1400 W/m2

S více než 1,5 mil. megawatthodin světla z ultrafialového záření by denně bylo možné získat 23000krát více energie, než je skutečná světová roční potřeba.

Energie zadarmo, kterou je třeba využít.

PROČ FOTOVOLTAIKA? PROČ NYNÍ?

VÍCE INFORMACÍ

PROČ FOTOVOLTAIKA? PROČ NYNÍ?

Elektřina z fotovoltaiky není zdraví škodlivá, šetří životní prostředí, snižuje výdaje jednotlivce a dlouhodobě se vyplatí. V posledních 60 letech se zasádně zvýšilo znečištění vzduchu. V roce 2016 jsme vyprodukovali asi o 25 % více emisí, než tomu bylo okolo roku 1950.

Znepokojující dopady lze shledat již v současné době. Globální oteplování stále pokračuje – fakt, jenž se už citelně dotýká také Rakouska.

Fosilní paliva nejsou nevyčerpatelná, od roku 2019 se plánují příslušné reformy pro elektrickou energii a očekává se stoupání cen. Proto má smysl investovat do vlastního zásobování energií. Minimalizujete tak závislost na poskytovatelích distribuční sítě a učiníte první krok směrem k soběstačnosti. Vlastní elektřina vyrobená fotovoltaikou je zdarma k dispozici, nepodléhá tedy žádným cenovým výkyvům.

Díky inovativním technologiím je již dnes možné s pomocí komponentů na ohřev vody a solárními akumulátory pokrýt vlastním fotovoltaickým zařízením velkou část energetické spotřeby.

Pořízení fotovoltaického zařízení bylo dlouhou dobu finančně nákladné, avšak ceny za vysoce kvalitní, výnosné a tím výhodné fotovoltaické zařízení klesly o více než 65%.

V průměru se dnes platí 1400 eur za jeden kilowattpeak výkonu. Amortizační dobu zařízení – tedy dobu, která je potřebná k vyrovnání pořizovacích nákladů s úsporou nákladů na elektřinu – lze v současné době, s pomocí odpovídajícího fotovoltaického vybavení, snížit na pouhých 6 let.

To činí z fotovoltaiky možnost, která je také pro běžné domácnosti atraktivní, zajímavá a dostupná.

UDRŽITELNĚ, VĚDOMĚ, BEZ ŠKODLIVIN

VÍCE INFORMACÍ

UDRŽITELNĚ, VĚDOMĚ, BEZ ŠKODLIVIN

V zorném poli Green Finance jsou udržitelné a vědomě zvolené hodnoty. Čisté životní prostřední znamená dobrou kvalitu života, správné povědomí o životním prostředí je naším klíčovým tématem.

Fotovoltaika nabízí výrobu solární elektřiny bez škodlivin. Rakousko je zemí s dostatkem slunečního záření a se spoustou zelené plochy a přírodního nerostného bohatství – to je třeba zachovat.

Každému majiteli fotovoltaiky a každému spotřebiteli ekologické elektřiny se zamezením znečištění prostředí daří přispět k tomu, aby zelená krása Rakouska zůstala zachována.

CO JE FOTOVOLTAIKA?

VÍCE INFORMACÍ

CO JE FOTOVOLTAIKA?

Fotovoltaický jev byl objeven roku 1839 a v roce 1905 se ho Albertu Einsteinovi podařilo vysvětlit. Jedná se zde o pohyb částic vyprovokovaný světelným zářením – vzájemné působení fotonů s materiálem. Jde tedy o přeměnu sluneční energie na energii elektrickou.

Pomocí fotovoltaických panelů je možné tuto energii využívat a tím efektivně, udržitelně a čistě zásobovat svou domácnost elektřinou. Jeden z nejpřirozenějších a nevyčerpatelných zdrojů energie naší planety je možné konzumovat: Slunce.

V řadě dílčích oblastí se daří těžit z využívání tohoto zdroje. Fotovoltaické zařízení představuje smysluplnou a k životnímu prostředí šetrnou variantu výroby el. energie. Z dlouhodobého hlediska lze ušetřit náklady a stát se tak nezávislým na kolísání cen a cenové politice změn tarifů elektřiny různých poskytovatelů distribuční sítě.

FOTOVOLTAICKÝ JEV

VÍCE INFORMACÍ

FOTOVOLTAICKÝ JEV

Stručně řečeno: při pohybu elektronů – malých elektricky nabitých částic – vzniká proces způsobený světlem a teplem.

Chemický prvek křemík nacházející se ve fotovoltaických panelech uvolňuje fotony ze slunečního záření a ukládá je.

Při tomto procesu vzniká el. energie, která je využívána jako stejnosměrný proud a je napájena do domácí elektrické sítě.

V Rakousku se běžně používá střídavý proud – domácí spotřebiče jako sporák, pračka nebo také domácí elektronika jsou napájeny a udržovány v provozu střídavým elektrickým proudem.

Regulátorem elektřiny je měnič, který převádí získané stejnosměrné napětí na střídavé napětí vhodné pro domácnosti a napájí všechny elektrické spotřebiče v domě.

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

VÍCE INFORMACÍ

FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Solární články sestávají hlavně z prakticky nevyčerpatelné suroviny křemíku. Křemík se nachází například v zemské kůře, bohatě zastoupen je především v písku.

Má široké přijímací spektrum a absorbuje světlo. Osvětlením se v uzavřeném obvodě začnou z polovodiče uvolňovat elektrony. Elektrony jsou uvolňovány z valenčního pásu do vodivostního pásma.

Tento pohyb umožňuje získávání energie v konečném rozsahu. Křemík je velmi stabilní prvek, který zaručuje dlouhodobou a spolehlivou výrobu energie.

Fotovoltaický panel je sestaven z jednotlivých solárních článků. Jeden panel s obvyklou velikostí 1,65 m² je tvořen 60 solárními články. Přitom má každý článek čtvercový tvar o rozměru 15,6 x 15,6 cm.

Nejčastěji jsou vestavěny polykrystalické panely, neboť v poměru cena/výkon poskytují nejefektivnější rozpětí.

Solární moduly jsou zalaminovány do umělé hmoty. Lehký hliníkový rám, jenž spolehlivě lemuje vnitřní část solárního panelu slouží k tomu, aby ho ochránil před vnějšími faktory.

Uvnitř rámu se nachází další vrstva z tedlaru nebo polyesteru, aby byl kolektor chráněn před povětrnostními vlivy. Tato konstrukce zaručuje co nejlepší stabilizaci dificilní vnitřní části a vyloučení, resp. snižení poškození.

Ve vnitřním jádře zasazeném do umělé hmoty, se nachází křemík, který je spojen letovanými plátky. Je to ta nejdůležitější část panelu, protože celý proces výroby energie probíhá ve zde umístěných mono- nebo polykrystalických článcích.

Tato citlivá vrstva panelu je obklopena zdokonaleným bezpečnostním sklem, které zajišťuje nejen to, že je panel stabilní, ale současně ho chrání před znečištěním.

Plánování Vašeho fotovoltaického zařízení

Umístění a orientaci fotovoltaického zařízení na střeše pro Vás perfektně přizpůsobíme, k tomu zvolíme optimální panely a spínače. S naší kompetencí tak dosáhneme maximálního energetického zisku a Vaše fotovoltaické zařízení se Vám brzy vyplatí. Jako zelená společnost Vám také samozřejmě připravíme všechny podklady a co nejlépe Vás informujeme o daňové situaci a také o dotacích. Můžete se opřít a s jistotou očekávat hotový koncept – včetně detailních ekonomických a výnosových propočtů, jakož i plány na umístění panelů na střeše, příklady financování a na vyžádání i informace o možné podpoře financování.

Spoléháme se na solární energii také v naší vídeňské centrále
DJI_0005-image
GF-Energie-image4
POSLAT DOTAZ