skip to Main Content
Udržitelnost v praxi v Green Finance

V rámci Green Mission se Green Finance zaměřuje na udržitelnost ve svých klíčových oblastech nemovitostí, energetiky a finančních investic.

GF_Nachhaltigkeit
Udržitelnost v praxi v Green Finance

V rámci Green Mission se Green Finance zaměřuje na udržitelnost ve svých klíčových oblastech nemovitostí, energetiky a finančních investic.

GF_Nachhaltigkeit
Udržitelnost v praxi v Green Finance

V rámci Green Mission se Green Finance zaměřuje na udržitelnost ve svých klíčových oblastech nemovitostí, energetiky a finančních investic.

GF_Nachhaltigkeit

GREEN ECONOMY

Realitní projekty

/   Realizace moderními, ekologickými a energeticky úspornými stavebními postupy

/   Využití stávajících, již vysušených ploch – žádné dodatečné vysušování půdy

/   Zapojení obcí při plánování a realizaci

/   Vytváření přidané hodnoty v lokalitě a zpřístupnění ploch veřejnosti

/   Zámek Frein: revitalizace a obnova stávající historické budovy ve spolupráci s památkovou péčí

/   Mauerkirchen: přestavba bývalého obchodu s nábytkem na moderní obytný dům s nízkou energetickou náročností, který je vhodný i pro rodiny

/  Green business center Linec: zbourání staré průmyslové budovy, stavba nové, energeticky úsporné komerční nemovitosti, vytvoření zdravého pracovního prostředí pro zaměstnance

Realitní projekt
Mauerkirchen

V roce 2019 začala stavba tohoto udržitelného realitního projektu v Mauerkirchenu (AT). Ze starého, opuštěného bývalého obchodního domu s nábytkem zde vznikl ekologický, nízkoenergetický nájemní dům s 38 příjemnými světlými byty pro rodiny. Při realizaci byl kladen důraz na maximální a smysluplnou využitelnost plochy. Na střešní terase budovy vznikla mimo jiné společná zahrada s dětským hřištěm, která je k dispozici všem nájemcům. Dokončení je plánováno na konec roku 2020.

 

/  Elektřina z vlastní fotovoltaické elektrárny

/  Nízkoenergetická stavba

/  Atrium se zelení

pvbutton

Revitalizační projekt
Zámek Frein am Hausruck

Společnost Green Finance provedla ve Frankenburgu am Hausruck (Horní Rakousko) revitalizaci historické památky regionu: zámek Frein nacházející se v samotném centru obce byl ve spolupráci s památkovou péčí od základů opraven, a tak se opět mohl stát využitelný pro místní obyvatele. Zatímco fasáda a charakteristická střecha byly obnoveny, uvnitř vznikly moderní nájemní byty a komerční prostory. V úzké spolupráci se sdružením pro ochranu zvířat bylo zachováno hnízdiště páté největší kolonie netopýrů v Horním Rakousku.

 

/  Udržitelná revitalizace ve spolupráci s památkovou péčí

/  Moderní byty a kanceláře

/  Modernizace a zpřístupnění parku

savethepets

GREEN ECONOMY

Realitní projekty

/   Realizace moderními, ekologickými a energeticky úspornými stavebními
postupy

/   Využití stávajících, již vysušených ploch – žádné dodatečné vysušování půdy

/   Zapojení obcí při plánování a realizaci

/   Vytváření přidané hodnoty v lokalitě a zpřístupnění ploch veřejnosti

/   Zámek Frein: revitalizace a obnova stávající historické budovy ve spolupráci s památkovou péčí

/   Mauerkirchen: přestavba bývalého obchodu s nábytkem na moderní obytný dům s nízkou energetickou náročností, který je vhodný i pro rodiny

/  Green business center Linec: zbourání staré průmyslové budovy, stavba nové, energeticky úsporné komerční nemovitosti, vytvoření zdravého pracovního prostředí pro zaměstnance

Realitní projekt
Mauerkirchen

V roce 2019 začala stavba tohoto udržitelného realitního projektu v Mauerkirchenu (AT). Ze starého, opuštěného bývalého obchodního domu s nábytkem zde vznikl ekologický, nízkoenergetický nájemní dům s 38 příjemnými světlými byty pro rodiny. Při realizaci byl kladen důraz na maximální a smysluplnou využitelnost plochy. Na střešní terase budovy vznikla mimo jiné společná zahrada s dětským hřištěm, která je k dispozici všem nájemcům. Dokončení je plánováno na konec roku 2020.

 

/  Elektřina z vlastní fotovoltaické elektrárny

/  Nízkoenergetická stavba

/  Atrium se zelení

pvbutton

Revitalizační projekt
Zámek Frein am Hausruck

Společnost Green Finance provedla ve Frankenburgu am Hausruck (Horní Rakousko) revitalizaci historické památky regionu: zámek Frein nacházející se v samotném centru obce byl ve spolupráci s památkovou péčí od základů opraven, a tak se opět mohl stát využitelný pro místní obyvatele. Zatímco fasáda a charakteristická střecha byly obnoveny, uvnitř vznikly moderní nájemní byty a komerční prostory. V úzké spolupráci se sdružením pro ochranu zvířat bylo zachováno hnízdiště páté největší kolonie netopýrů v Horním Rakousku.

 

/  Udržitelná revitalizace ve spolupráci s památkovou péčí

/  Moderní byty a kanceláře

/  Modernizace a zpřístupnění parku

savethepets

GREEN ECONOMY

Realitní projekty

/   Realizace moderními, ekologickými a energeticky úspornými stavebními postupy

/   Využití stávajících, již vysušených ploch – žádné dodatečné vysušování půdy

/   Zapojení obcí při plánování a realizaci

/   Vytváření přidané hodnoty v lokalitě a zpřístupnění ploch veřejnosti

Akcionáři

/  Povinnost akcionářů jednat vůči společnosti odpovědně

  Zapojení, motivace a účast zaměstnanců na základě akciového programu

/  Velký objem vlastního kapitálu pro dlouhodobou firemní stabilitu odolnou proti krizi

/   Zámek Frein: revitalizace a obnova stávající historické budovy ve spolupráci s památkovou péčí

/   Mauerkirchen: přestavba bývalého obchodu s nábytkem na moderní obytný dům s nízkou energetickou náročností, který je vhodný i pro rodiny

/  Green business center Linec: zbourání staré průmyslové budovy, stavba nové, energeticky úsporné komerční nemovitosti, vytvoření zdravého pracovního prostředí pro zaměstnance

Akcionáři

/   Povinnost akcionářů jednat vůči společnosti odpovědně

  Zapojení, motivace a účast zaměstnanců na základě akciového programu

/   Velký objem vlastního kapitálu pro dlouhodobou firemní stabilitu odolnou proti
krizi

Akcionáři

/  Povinnost akcionářů jednat vůči společnosti odpovědně

  Zapojení, motivace a účast zaměstnanců na základě akciového programu

/  Velký objem vlastního kapitálu pro dlouhodobou firemní stabilitu odolnou proti
krizi

Zákazníci

Spokojenost a přínos pro zákazníka na prvním místě

 Vysoké standardy kvality investičních produktů

/  Velká spokojenost nájemníků realitních projektů

Spolehlivé a včasné zpracování všech služeb

handshake

Dodavatelé

  Přísné standardy při výběru partnerů, poskytovatelů služeb a dodavatelů

  Zaměření na regionalitu dodavatelů a poskytovatelů služeb

  Včasné platby a spolehlivost vůči dodavatelům

recy-1

GREEN ECOLOGY

Životní prostředí

/   Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů jako důležitý aspekt při výběru produktů, poboček a realitních projektů

/   Snížení spotřeby papíru díky digitalizaci komunikace

/   Nahrazení plastů a umělých hmot v každodenním provozu firmy

/   Zaměření pozornosti na ekologické normy při výrobě tiskovin

/   Předcházení vysušování půdy při realizaci realitních projektů

/   Spolupráce s úřadem pro ochranu přírody, s památkovým úřadem a s organizací pro ochranu zvířat při realizaci našich realitních projektů

GREEN ECOLOGY

Životní prostředí

/  Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů jako důležitý aspekt při výběru produktů, poboček a realitních projektů

/ Snížení spotřeby papíru díky digitalizaci komunikace

/ Nahrazení plastů a umělých hmot v každodenním provozu firmy

/ Zaměření pozornosti na ekologické normy při výrobě tiskovin

/ Předcházení vysušování půdy při realizaci realitních projektů

/ Spolupráce s úřadem pro ochranu přírody,
s památkovým úřadem a s organizací pro ochranu
zvířat při realizaci našich realitních projektů

GREEN ECOLOGY

Životní prostředí

/ Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů jako důležitý aspekt při výběru produktů, poboček a realitních projektů

/ Snížení spotřeby papíru díky digitalizaci komunikace

/ Nahrazení plastů a umělých hmot v každodenním provozu firmy

/ Zaměření pozornosti na ekologické normy při výrobě tiskovin

/ Předcházení vysušování půdy při realizaci realitních projektů

/ Spolupráce s úřadem pro ochranu přírody, s památkovým úřadem a s organizací pro ochranu zvířat při realizaci našich realitních projektů

E-mobilita v praxi v Green Finance

Green Finance se také zaměřuje na udržitelnost, pokud jde o každodenní mobilitu. V roce 2020 tvoří 29 % vozového parku Green Finance elektrická a hybridní vozidla. Tento trend nadále roste! Do roku 2025 chceme zvýšit podíl aut s nízkými emisemi v našem vozovém parku o nejméně 85 %.

E-mobilita v praxi v Green Finance

Green Finance se také zaměřuje na udržitelnost, pokud jde o každodenní mobilitu. V roce 2020 tvoří 29 % vozového parku Green Finance elektrická a hybridní vozidla. Tento trend nadále roste! Do roku 2025 chceme zvýšit podíl aut s nízkými emisemi v našem vozovém parku o nejméně 85 %.

E-mobilita v praxi v Green Finance

Green Finance se také zaměřuje na udržitelnost, pokud jde o každodenní mobilitu. V roce 2020 tvoří 29 % vozového parku Green Finance elektrická a hybridní vozidla. Tento trend nadále roste! Do roku 2025 chceme zvýšit podíl aut s nízkými emisemi v našem vozovém parku o nejméně 85 %.

0
elektrických a hybridních vozidel
0%
vozového parku firmy je šetrných k životnímu prostředí
0t CO2
se ročně sníží

Program 1000 stromů

Firemní pozemky v Horním Rakousku jsou
vyhrazeny pro osázení 1000 stromů.

0
elektrických a hybridních vozidel
0%
vozového parku firmy je šetrných k životnímu prostředí
0t CO²
se ročně sníží

Program 1000 stromů

Firemní pozemky v Horním Rakousku jsou
vyhrazeny pro osázení 1000 stromů.

0
elektrických a hybridních vozidel
0%
vozového parku firmy je šetrných k životnímu prostředí
0t CO²
se ročně sníží

Program 1000 stromů

Firemní pozemky v Horním Rakousku jsou
vyhrazeny pro osázení 1000 stromů.

GREEN SOCIAL AFFAIRS

Společenská a sociální angažovanost

/ Podpora nadace na pomoc dětem s onkologickým onemocněním sbírkami na firemním akcích

/ Výrazná angažovanost a podpora firmy obecně prospěšných projektů business partnerů

/ Individuální sponzorství business partnerů sportovních a pohybových programů pro děti

GREEN SOCIAL AFFAIRS

Společenská a
sociální angažovanost

/ Podpora nadace na pomoc dětem s onkologickým onemocněním sbírkami na firemním akcích

/ Výrazná angažovanost a podpora firmy obecně prospěšných projektů business partnerů

/ Individuální sponzorství business partnerů sportovních a pohybových programů pro děti

GREEN SOCIAL AFFAIRS

Společenská a
sociální angažovanost

/ Podpora nadace na pomoc dětem s onkologickým onemocněním sbírkami na firemním akcích

/ Výrazná angažovanost a podpora firmy obecně prospěšných projektů business partnerů

/ Individuální sponzorství business partnerů sportovních a pohybových programů pro děti

Green Business Partner

/ Ocenění zaměstnanců na všech úrovních

/ Stabilní platové modely a zajištění, také pro samostatně činné business partnery

/ Osobní rozvoj a široká nabídka školení

/ Školící programy pro nováčky

Green Business Partner

/ Ocenění zaměstnanců na všech úrovních

/ Stabilní platové modely a zajištění, také pro samostatně činné business partnery

/ Osobní rozvoj a široká nabídka školení

/ Školící programy pro nováčky

Green Business Partner

/ Ocenění zaměstnanců na všech úrovních

/ Stabilní platové modely a zajištění, také pro samostatně činné business partnery

/ Osobní rozvoj a široká nabídka školení

/ Školící programy pro nováčky