skip to Main Content

Green Finance GmbH renovovala tento objekt na jaře roku 2018 – podle nejvyšších standardů kvality bylo umožněno moderní a současné bydlení ve stylovém prostředí zámku. Se zaměřením na udržitelnost a ve spolupráci s památkovým úřadem zde vzniklo osm velkých bytů a čtyři kanceláře.

Díky své centrální poloze a velmi dobré infrastruktuře nabízí zámek Frein v srdci Frankenburgu am Hausruck okouzlující zážitek z bydlení v idylickém venkovském regionu.

Dobře zachovaný, historický charakter budovy chráněné památkovým úřadem a nově zrekonstruované, inteligentně promyšlené byty a kancelářské prostory se vzájemně doplňují v jedninečné, reprezentativní, výnosné a obytné nemovitosti.

Klíčové údaje

8 bytů k pronájmu, 4 kanceláře
824 m² zastavěné plochy
1051 m² pronajímatelné užitné plochy
3331 m² celkové plochy pozemku
Udržitelná investice do nemovitostí v zajímavých lokalitách
Špičková rekonstrukce
Rozsáhlá revitalizace celé ubudovy
Rozsáhlá modernizace a vybavení interiéru
Zachování historického charakteru vnější části budovy

Zámek Frein

Zámek Frein je nejvýraznější stavbou a dominantou Frankenburgu. Dvoupatrový zámek je nejen srdcem hornorakouské obce, ale díky svému historickému významu je také známý daleko za hranicemi regionu. Přímo na hlavní ulici se tyčí původně vodní zámek, dnes obdélníkový objekt s charakteristickou, valbovou střechou z patinované mědi. Tuto památku převzala společnost Green Finance na podzim 2017 a na jaře 2018 ji kompletně zrekonstruovala podle nejvyšších standardů kvality. Protože společnost Green Finance klade velký důraz na udržitelnost, zřídila v zámku osm velkých bytů a čtyři kanceláře.

Kronika zámku Frein

Okolo roku 1000

Panství Freyn vzniklo okolo přelomu prvního tisíciletí
Bohužel není známo, kdy a kým byl zámek Frein postaven. Je však zdokumentováno, že Engelschalk von Reite daroval roku 1170 usedlost ve Freynu opatství Asbach. Je proto velmi pravděpodobné, že usedlost náležela pod pasovskou, schaunburgskou nebo bamberskou diecézi.

Okolo roku 1370

1370 Listina kláštera Mattsee
Pasovský biskup (arcibiskupství Bamberg) měl právo nakládat se všemi farnostmi v Hausruckviertelu až do poloviny 12. století. Jeho rozhodnutím tak byla například farnost Frankenburg podřízena klášteru Mattsee. Kromě církevní povahy mělo toto spojení patrimoniální význam. Během této doby bylo panství Frein dáno do zástavy pánům ze Schaunburgu. Jejich předkupní právo na tyto statky však Habsburkové obešli tajným vyjednáváním, během kterého bylo panství převedeno z bamberské diecéze na Alberta III. Habsburského. Snahou Habsburků bylo podmanit si hrabata se Schaunburgu a koupí panství tak oslabili jejich vliv.

Okolo roku 1444

1444 Svrchované léno
Pánové ze Schettingu (později ze Schöttingeru) patřili k váženým měšťanům z Mattsee. Na základě názvů domů a majetkových vztahů v okolí dnešního Frankenburgu lze vyvodit závěry o jejich vlivu a moci. Není známo, jak dlouho vlastnila zámek Frein rodina Schöttingenů. Z jejich rukou však šlechtickou usedlost zřejmě obdrželi rytíři z Zärtlu, které zase nahradil Ludwig Hueber jako vlastník nemovitosti.

Okolo roku 1584

Stavy rakouských zemí nad Enží
V tomto roce odkázal zámek „ušlechtilý Ludwig Hueber ve Freinu“, jenž byl bezdětný, stavům rakouských zemí nad Enží. Ve své vůli určil, aby se Frein stal součástí majetkového inventáře školy pro šlechtice nacházející se v Zemském domě v Linci, která byla vzdělávácím centrem pro šlechtice a rytíře. Pánové v Horním Rakousku se tak považovali za přímé, oprávněné dědice a následně prodali zámek Frein rytíři Hansu Christophovi Geymannovi v Gallspachu.

Okolo roku 1621

Vlastnictví císaře Ferdinanda II.
Nový majitel panství Hans Christoph Geymann přestavěl stávající jednoduchou stavbu ze dřeva na zámek. Do jeho smrti se mu podařilo dokončit budovy z vnější části. Jeho syn Hans Ortholf Geymann nepokračoval ve stavbě a připojil se k protestanským povstalcům císařům.
Poté co bylo povstání rakouskou monarchií potlačeno, byl majetek zkonfiskován a v roce 1621 prodán císařem Ferdinandem II. Franzi Christophu von Khevenhüllerovi. Krátce před změnou vládnoucího rodu byla vesnice Zwispallen povýšena na městys s právem trhu a s určením nových hranic se Frein stal její součástí. K tomuto období patří také Hrdelní soud v Haushamerfeldu, v němž bavorský místodržící Adam Graf von Herberstorff vedl soud proti povstalcům.
Od roku 1925 jsou tyto dramatické události připomínány ve hře „Francká hra v kostky“ (Frankenburger Würfelspiel)

Okolo roku 1674

Svobodný pán Veit von Gera
V letech 1674 a 1684 vlastnil zámek Frein Johannes Veit, svobodný pán z Gery, čímž byl zrušen fideikomis (dědická nedílnost jmění, zvl. pozemků, a dědická posloupnost).
Po 10 letech v držení svobodného pána z Gery se stali majitelem zámku a jeho statků Khevenhüllerovi. Ti sjednotili správu a udržovali rodovou dědičnou posloupnost na základě fideikomisu až do roku 1810.

Okolo roku 1849

Rodina Schaupů a pivovar Zipf
V roce 1849 získal zámek s lesy a panství ve Frankenburgu Franz Schaup, jenž byl jedním ze zakladatelů pivovaru Zipf. Rodina zůstala majiteli až do roku 1942, kdy zemřela poslední členka dynastie Emilie Schaup.

Okolo roku 1864

Literární památník Adalberta Stiftera
„Říkal jsem Vám, že se Vám bude v zámku Firnberg líbit. Tak tam teď jeďte. Choďte často ven a taky více mezi lidi.“
– ukázka ze Stifterovy povídky Potomci (1864), ve které se stal zámek Frein předlohou zámku Firnberg.

Okolo roku 1938

2. světová válka
Během druhé světové války a krátce po ní poskytl zámek přístřeší uprchlíkům ze zemí bývalé rakousko-uherské monarchie. Během této doby byla v zámku umístěna také škola se dvěma třídami, ta však byla v roce 1950 uzavřena.

Okolo roku 1945

Sídlo regionálních správních úřadů
Od roku 1850 byl zámek Frein správním střediskem pro různé úkoly velkohospodářského podniku Schaup, resp. Lilienau. Zámek byl rovněž využíván jako správní sídlo, mimo jiné jako lesní správa a správa statků ve Frankenburgu, stejně jako archív vlasteneckého spolku ve Frankenburgu. V letech 1965/66 byla na zámku provedena rekonstrukce.
Christian Limbeck-Lilienau jako spřízněný potomek a dědic dynastie Schaupů prodal nemovitost na podzim roku 2017 společnosti Green Finance GmbH.

Okolo roku 2018

Green Finance GmbH – Generální rekonstrukce pro moderní bydlení a práci
V roce 2018 provedla společnost Green Finance GmbH na zámku Frein generální rekonstrukci a umožnila tak moderní a současné bydlení ve stylové atmosféře.
S důrazem na udržitelnost a ve spolupráci s památkovým úřadem tak vzniklo v zámku osm velkých bytů a čtyři kanceláře. Ideální spoluvlastnické podíly na mimořádně zajímavém objektu s historickým významem jsou nabízeny výhradně k prodeji.

Bydlení ve stylovém prostředí

V roce 2018 provedla společnost Green Finance GmbH na zámku Frein generální rekonstrukci, aby mohla poskytnout moderní a současné bydlení ve stylové atmosféře. S důrazem na udržitelnost a ve spolupráci s památkovým úřadem tak vzniklo v zámku osm velkých bytů a čtyři kanceláře. Památkově chráněný zámek byl kompletně zrekonstruován podle nejvyšších standardů kvality, a tak v něm bylo umožněno moderní a současné bydlení ve stylové atmosféře.

Zámek Frein nacházející se v obci Frankenburg am Hausruck nabízí díky centrální poloze a velmi dobré infrastruktuře okouzlující bydlení v idylicky venkovském regionu. Dobře zachovaný, historický charakter a renovované, inteligentně promyšlené byty a kancelářské prostory se vzájemně doplňují v jedinečné a reprezentativní nemovitosti, která je současně výnosná.

Osm prostorných bytů a čtyři kanceláře byly kompletně zrekonstruovány. Celková užitná plocha o rozloze 1 051 m² je rozdělena na 790 m² obytné plochy a 261 m² komerční plochy. Budova se nachází na pozemku o rozloze 3 331 m² a zahrnuje také nádherný park.

Moderní kancelářské prostory pro velké nápady

V přízemí historické budovy se nachází čtyři atraktivní kanceláře s promyšleným uspořádáním.
Kouzlo původní konstrukce se díky kvalitní revitalizaci mění v jedinečné pracovní prostředí, ve kterém může vzniknout mnoho nápadů.

Samostatně přístupné kancelářské jednotky o rozloze 56 m2 až 99 m2 nabízejí spoustu možností pro různé požadavky na prostor.
Pro regionální společnosti je k dispozici celková plocha 261 m2.

PŘEHLED KANCELÁŘÍ

TOP 1     59,41 m2

TOP 2     99,10 m2

TOP 3     68,26 m2

TOP 4     56,59 m2

PŘEHLED BYTŮ

TOP 5     59,41 m2                                                            TOP 9        96,17 m2

TOP 6     69,75 m2                                                            TOP 10      72,79 m2

TOP 7     127,30 m2                                                          TOP 11     125,13 m2

TOP 8     106,18 m2                                                          TOP 12     107,45 m2

Nové byty s
historickým kouzlem

Osm nově zřízených velkých bytů vhodných pro rodiny propojuje působivé, historické prostředí s moderním
vybavením a vytváří tak jedinečný zážitek z bydlení.

Použitím kvalitních materiálů byl vytvořen na celkové ploše 790 m² prosvětlený, stylový obytný prostor, který nabízí velkorysé možnosti pro jeho rozvinutí.
Restrukturalizace půdorysů vytváří inteligentní prostorové řešení, které splňuje vysoké nároky.

Budova se nachází na pozemku o rozloze 3 331 m², je obklopena nádherným zámeckým parkem a zčásti také stále dobře zachovaným vodním příkopem.
Je to objekt, který nabízí mnoho možností a alternativ pro soukromé i obchodní využítí.

Půdorysy 3 podlaží

Galerie a mediální zprávy

Zde jsme zřídili malou fotogalerii zámku Frein.
Pár dojmů z budovy zámku s jejími detaily a krásného zámeckého parku.
Také jsme zde uložili zajímavé články, abyste si je mohli přečíst.

Zámek Frein

Zámecký park

Mediální zprávy

Prázdninový region Attersee

Rekreační oblast Attersee v Solné komoře Vám vrátí vitalitu a radost ze života! Okouzlující, nedotčená a rozmanitá přírodní krajina kolem jezera Attersee inspirovala umělce jako Gustava Klimta, Gustava Mahlera, Franze Welser-Mösta, Heinricha Schiffa, Christiana Ludwiga Attersee a mnoho dalších.

Známé osobnosti z politiky, vědy, kultury a sportu si užívají Attersee a jeho pozitivní charisma! Na mnoha turistických trasách, které vedou až na vrcholky hor, dosáhnou tělo, mysl a duše společné harmonie. Radost z pohybu podporuje celá řada sportů, ať už na souši, ve vzduchu, ve vodě nebo pod vodou.

Poloha

Frankenburg am Hausruck je městys v Horním Rakousku v okrese Vöcklabruck v Hausruckviertelu a má 4947 obyvatel (stav k 1. lednu 2018). Frankenburg am Hausruck leží v nadmořské výšce 519 m. Měří od severu na jich 10,6 km, od západu na východ 10,3 km. Celková plocha činí 48,5 km², 44,5 % plochy je zalesněno, 49,3 % je využíváno zemědělstvím.

V obci Frankenburg se nachází nádherný zámek Frein, avšak tento zámek během desetiletí zastaral a zchátral. Jeho nový vlastník, společnost Green Finance GmbH, ho v roce 2018 kompletně zrekonstruovala. Tato památkově chráněná budova byla zrenovována podle nejvyšších standardů a pomocí kvalitních materiálů, a tak může opět zářit v nádherném lesku.

Netopýři na zámku Frein

Jedna z největších netopýřích letních kolonií v Horním Rakousku se nachází na zámku Frein ve Frankenburgu.
Léto zde stráví až 800 netopýřích samiček, které tady vychovávají své potomstvo.

Netopýr velký

Netopýr velký, s rozpětím křídel asi 40 cm, je naším největším domácím druhem netopýrů.
V době letních měsíců se samice netopýrů shromažďují do letních, resp. mateřských kolonií čítající 50 až 1000 samic,
kde rodí a odchovávají mláďata. Tito netopýři jsou často označováni jako typičtí obyvatelé střechy, protože v létě většinou žijí na půdách,
kde nejsou rušeni.

Nebezpečí

Následující příčiny jsou nebezpečím a ohrožují netopýry v jejich lokalitě v Rakousku:

Ztráta letního úkrytu nebo zimoviště
Nevhodná renovace domů
Používání pesticidů
Používání jedovatých konzervačních prostředků na dřevo
Přirozené příčiny: klima, paraziti, nemoci, predátoři
Nehody: doprava, lapač mušek, větrné turbíny apod.

Ochrana

Firma Green Finance GmbH získala zámek v listopadu 2017 i s jeho obyvateli v podkroví. V roce 2018 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce zámku. I přes kompletní přestavbu bylo důležité zachovat pátou největší kolonii netopýrů. Green Finance zastupuje zelené investice s udržitelností, a proto v tomto projektu úzce spolupracovala s koordinačním střediskem pro ochranu a výzkum netopýrů v Rakousku (zkráceně KFFÖ). Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby se netopýři vrátili zpět. Při renovaci střešní konstrukce byla věnována pozornost ochraně hnízdiště netopýrů. Zároveň byla přijata rozsáhlá opatření k zajištění bezproblémového bydlení na zámku.

Rekonstrukce s ohledem na netopýry

Rekonstrukce střechy a krovů byla dokončena na konci března 2018, kdy se netopýři vrácejí ze svých zimovišť. Netopýři tráví zimu v jeskyních, sklepech a štolách, a poté se vracejí do svého letního domova. Aby si netopýři ještě lépe zvykli na nový úkryt, byly znovu vestavěny stará prkna, což byl důležitý aspekt k tomu, aby netopýři rozpoznali a přijali svůj letní úkryt na základě jeho vůně. O ochranu netopýrů žijících v budově se stará hornorakouská asociace ochrany přírody, a tak zůstávají netopýři pod dohledem členů místní skupiny. Péče a údržba hnízdiště je velmi důležitá, protože v této oblasti neexistuje žádná vhodná náhrada.

Mediální zprávy